Промени в Закона за медиацията предвиждат за определена категория дванадесет плюс седем вида казуси страните да преминат към процедура по медиация преди първото заседание по делото, което ще намали натовареността на съдилищата. При първата група дванадасет казуса съдията ще е задължен да прати страните към медиация, а при втората група седем може да го направи, следвайки критерии, записани в закона. Споразумения, обхващаши много спорове, вече ще могат да бъдат одобрявани от един съд. Това казаха адв. Надя Банчева и адв. Валерия Харитонова, Сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“, в ефира на предаването „Клуб Investor“ с водещ Ивайло Лаков.

„В процедура по медиация обикновено медиаторът е сезиран с един спор, едно съдебно дело по един спор – но в процедурата се установява, че между страните има много други видове спорове, които не са в съда или са в други съдилища. Новото, което се предвижда в Закона за медиацията, е възможност едно компилирано споразумение, което обхваща множество спорове, да бъде одобрено от първия съд, който е сезиран с първия спор между тези страни“, каза Банчева.

В едно споразумение може да се засегнат няколко спора и няколко дела в различни съдилища, като първият съд вече ще бъде компетентен да одобри споразумението.

От групата за задължителна медиация шест са от областта на Семейния кодекс, свързани с развод, деца, издръжка, отношения за родителски права, добави тя.

„Другите са свързани със спорове по Закона за собствеността, Закона за управление на етажната собственост, и Търговския закон – разпределяне ползването на съсобствена вещ, парични вземания, произтичащи от съсобственост, делба на имоти, отмяна на решения на общото събрание на етажната собственост, спорове за изплащане стойността на дружествен дял при напускане на съдружник, за търсене на отговорност на управител и контрольор на търговско дружество“, каза Банчева.

Медиацията определено спестява пари на страните в сравнение със съдебни дела.

„Таксата за предявяване на иск в съда е 4% по търговски спор, при използването на медиатор таксите са драстично по-ниски“, каза Харитонова и добави, че ще има и промяна в тарифите.

Докато самото споразумение няма силата на съдебно решение, постигнатото споразумение може да бъде разгледано от съд при желание от страните и да бъде одобрено като съдебна спогодба. Това дава стабилност на решението, защото „няма възможност за пререшаемост на този спор“, каза Харитонова. Ако някоя от страните реши да не изпълни споразумението, това може да бъде постигнато принудително с издаването на изпълнителен лист, добави тя.

Принципът на доброволност при медиациата няма да бъде нарушен, тъй като промените предвиждат само довеждане на страните до преговори, но няма да ги задължава да постигат споразумение, обясни Банчева.

„Данните показват, че има някакво разделение – в Софийския район повече се осъществяваха медиционни процедури по семейни спорове, което е най-популярното в светвен мащаб. В Окръжен съд – Варна повече са търговските спорове, които подлежаха на доброволна процедура… Доказано е, че процедурата по медиация е еднакво ефективна при търговските и семейни спорове.“

Медиацията е част от пакет промени, нужни за синхронизиране на законовата рамка на България с ЕС. Промените са публикувани за обществено обсъждане.

Виж цялата новина в BLOOMBEG TV