Нова обучителна организация по медиация започва активна дейност от 15 август.

Това е „Алтернатива за решаване на спорове“ – най-младото сдружение в областта, обединяващо утвърдени дългогодишни преподаватели и практици в областта на правото и съдебната медиация – проф. Мария Славова, адв. Надя Банчева, адв. Валерия Харитонова, адв. Рени Радева, адв. Десислава Николова, съобщават от сдружението.

Чрез своите сертифициращи обучения експертите ще предават на новите специалисти по медиация не само теорията, но и големия си практически опит.

Издаденият сертификат дава право на вписване в Единния регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието.

Предметът на дейност на сдружението е извънсъдебно решаване на спорове, обучения, консултации и правни анализи на националната и европейската практика, насочени към усъвършенстване модела на алтернативното правораздаване; популяризиране на алтернативните способи за решаване на спорове в обществото, държавната, общинската и
съдебна администрация и други.

Специалността „медиатор“ става все по-популярна за извънсъдебно разрешаване на спорове и е подходяща за специалисти от всички професионални сфери, включително и за студенти, посочват от сдружението.

Прочети в БТА